3T VAKFI VE İBB ARASI İŞBİRLİĞİ SONLANDI

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yaptıkları DENEYAP Projesinin protokolünün T3 Vakfı tarafından fes edildiğini açıkladı.

Müvekkil Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 12.07.2017 tarihli ve 1070 no.lu İBB Meclis Kararına istinaden aralarında imzalanan Teknolojinin Geliştirilmesine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü ile İBB’nin bilim ve teknoloji alanlarında yapacağı faaliyetlerde müvekkil vakfın bilgi ve tecrübesinden faydalanmak istenmiştir

Taraflar arasında imzalanan protokolün 2. Maddesi; “İBB’nin yetenekli gençlerin ve her yaş grubundan insanların Türkiye 2023 belgesi kapsamında teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılmalarını sağlamak; stratejik önemi, yüksek katma değeri ya da küresel rekabet koşulları gereğince milli ve özgün olarak üretilmesi öncelikli olan ürün, sistem ve bileşenlerin üretilmesine dönük girişim, araştırma-geliştirme, proje ve faaliyetleri yapmak ve desteklemek; yetenekli gençleri tespit etmek ve eğitmek; teknoloji alanında girişimcilik kültürünün gelişmesine ve bütün bu alanlarda yapılacak bilimsel çalışmalara katkı amacına dönük faaliyetlerine vakfın katılım ve katkısını sağlamaya yönelik ortak hizmet projelerinin hazırlanması ve uygulanmasını oluşturmaktadır.” ifadeleri ile protokolün konusunu açıklamıştır.

Protokolün içeriğinde öngörüldüğü gibi yürütülen ortak hizmetler için oluşturulan merkezlerde verilen eğitimler İBB’nin eğitim ve kültür faaliyetleri kapsamında yapılmış, müvekkil T3 Vakfı’na herhangi bir yer tahsisi veya devir yapılmamış, ayni veya nakdi kaynak aktarılmamıştır. Bu merkezler mülki ve idari olarak tamamen İBB’nin kontrolünde olduğu için yapılan masraf ve giderler, İBB’nin ana paydaş olarak yer aldığı Deneyap Teknoloji Atölyeleri ortak hizmetinde tamamen kendine ait mekanlarda, kendi namına yaptığı harcamalardır.

Müvekkil, protokol ile üstlenmiş olduğu katılım ve katkı yükümlülüklerini tam olarak hem maddi hem de gönüllü eğitimcileri ile destekleyerek bugüne kadar gerçekleştirmiş, İBB’ye ait yerlerde Geleceğin Teknoloji Yıldızları programının ve DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin, oluşturulmasına ve devamlılığına destek vermiş, Milli Teknoloji Hamlesi ile hedeflenen sonuçlara ulaşılmasını sağlamak amacı ile çalışmıştır.

DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde bugüne kadar Tasarım ve Üretim, Robotik Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, İleri Robotik, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Yazılım Teknolojileri ve Mobil Uygulama, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi ile Yapay Zekâ alanlarında yüzlerce gencimize T3 Vakfı eğitimcileri ve gönüllüleri tarafından eğitimler verilmiştir.

2017 ve 2018 yılında toplam 60 bin başvuru alınmış, 1500 öğrenci atölyelerde eğitim almaya hak kazanmıştır. Bu süreçte 2017 yılında eğitime başlayan 400 öğrenci, 10 başlıkta her bir öğrenci için verilen toplam 540 saatlik eğitimi tamamlayarak takım çalışmalarını sürdürmektedir. 2018 yılında eğitimlerine başlayan 1100 öğrenci, 6 başlıkta toplam 336 saatlik eğitimlerini tamamlayarak kalan aktif eğitimlerine devam etmektedir. Bu süreçte T3 Vakfı tarafından 750 eğitmene toplamda 1.200 saatlik eğitici eğitimi verilmiştir.

Tüm bu çalışmalar için 310 T3 Vakfı bursiyeri, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitmen ve mentor olarak çalışmış, içerik geliştirme, proje çalışmaları, proje şenlik organizasyonu, kamp ve teknik gezi vb. süreçlerde görev alarak emek vermişlerdir. Bunun yanında 730 T3 Vakfı gönüllüsü, izleme ve gözlem, içerik geliştirme, proje organizasyon, sosyal medya grafik çalışmaları, teknik destek gibi konularda Deneyap Teknoloji Atölyelerine destek sağlamışlardır. 10 ana teknoloji konu başlığındaki eğitimler için vakıf gönüllüleri ve bursiyerleri toplam 416 saatlik eğitim içeriğinin hazırlanması amacıyla binlerce saat emek harcamışlardır.

Müvekkil T3 Vakfı’nın bu çalışmalarına rağmen Malatya Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfına 41,1 trilyon lira destek verilmiş.” ifadeleri ile kişilik haklarına saldırıda bulunulmuştur.

Müvekkil T3 Vakfı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba gibi sosyal medyada haksız ithamlarda bulunan kişilere ve yalan haber yapan kuruluşlara karşı Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayette bulunarak uğradığı iftiralar sebebi ile hak arama ve topluma doğruları açıklama çabası gösterirken, bu iftiralara muttali olan İBB yapılanlar karşısında tamamen sessiz kalmış, protokol ve işbirliğine dayalı olarak taraflar arasında oluşan hukuka uygun davranmamış ve yapılan karalamaları tekzip edici hiçbir açıklama yapmamıştır.

Malatya Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ya karşı İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2019/199 E. Sayılı dosyasında manevi tazminat davası açılmış ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2019/199 E. Sayılı dosyasından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yazılan yazı ile T3 Vakfına herhangi bağış yapılıp yapılmadığı, kaynak aktarımı olup olmadığı sorulmuş; İBB tarafından mahkemeye gönderilen cevabi yazıda, müvekkil T3 Vakfı’na herhangi bir kaynak aktarımı yapılmadığı mahkemeye hitaben bildirilmiştir.

Malatya Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, müvekkil vakıf tarafından bu iddiaların yalan ve iftira olduğu defalarca basın ve sosyal medya mecralarında açıklanmasına rağmen, halen müvekkili karalamaya çalışmaya, kötü niyetli olarak iftira atmaya, yalan söylemeye ve  T3 Vakfı’na İBB tarafından 41.1 Trilyon lira aktarıldığına dair paylaşımlar yapmaya devam etmektedir. Oysa tarafınızdan da bilindiği üzere DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, İBB’nin faaliyet merkezleri olup, buraya İBB tarafından yapılan harcamaların müvekkil ile herhangi bir ilgisi olmayıp, müvekkile de yapılmamıştır. Aksine müvekkil bu merkezlere kendi kaynaklarından destek sağlamaktadır

Bunun en önemli göstergelerinden birisi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Twitter sosyal medya hesabından

https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1246403396774625280?s=20 adresindeki paylaşım ile:

“Bu, her alanda bir seferberlik hem kendimiz yüz koruyucu maske üretiyoruz hem de gönüllü olarak üretmek isteyenleri destekliyoruz. Deneyap Teknoloji Atölyelerimizde 3D yazıcılarla 7/24 maske üretiyor, sağlıkçılara ulaştırıyoruz.” diyerek Deneyap Teknoloji Atölyelerinde yapılan çalışmaları gösteren bir video paylaşmasıdır. (EK.8.  04.04.2020 tarihli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Twitter paylaşımı ve ekindeki İBB TV yayını)  Söz konusu videoda İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ile maskelerin nasıl üretildiği konusunda röportaj yapılmış, bu röportaj da İBB TV’de yayınlamıştır.

İBB’ye ait olan bu merkezler için müvekkil T3 Vakfı, sosyal medyada CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından ve bazı yayın organlarında kötü niyetli yayınlanan haberlerle para almak, kaynak aktarılmak, tahsis yapılmakla itham edilmektedir. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,  İBB’ye ait DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin ne kadar faydalı olduğunu beyan ederken, diğer taraftan da mensubu olduğu CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın veya başka kişi ve kuruluşların yaptığı paylaşımlara sessiz kalarak T3 Vakfı’nın zan altında bırakılmasına, tüzel kişilik haklarının zarar görmesine göz yummaktadır. Hatta T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın, Ekrem İmamoğlu’na iyi niyetle ve aradaki protokole dayalı ilişkide bulunması gereken dürüstlük kuralları çerçevesinde yaptığı Veli Ağbaba’nın paylaşımlarını tekzip etme çağrısına da cevap vermemiştir. İmzalanan protokol gereği var gücüyle çalışarak DENEYAP Teknoloji Atölyelerini bu seviyeye getiren T3 Vakfı’nı yalan ifadeler ve iftiralar  karşısında yalnız bırakmıştır.

Açıklanan sebeplerle müvekkil T3 Vakfı’na protokolün feshinden başka bir çare bırakılmamış olup, müvekkil aynı şekilde çalışma ve eğitimlerini kendi imkanları ile temin edeceği merkezlerde sürdürecek, Milli Teknoloji Hamlesinin devamlılığı ve başarısı için çalışmalarına İBB ile herhangi bir işbirliği olmaksızın devam edecektir.

SONUÇ                          :

Yukarıda açıklanan gerekçelerle, T3 Vakfı’nın ve yöneticilerinin kişilik haklarına yapılan bu saldırıları ve iftiraları, yapılan açık çağrılara rağmen İBB’nin tekzip etmemesi sebebi ile iki kurum arasında yürütülen ortak hizmet protokolünün tarafların karşılıklı hak ve şahsiyetlerinin  korunarak ifa edilebilirliği imkanı kalmamış olup, her türlü talep, dava ve şikâyet haklarımız saklı kalmak kaydı ile protokolün feshedildiği ihtar olunur.

13.05.2020

Ayrıca Bakınız

GÖKÇEK, İLBER ORTAYLI’YA CAHİL DEDİ

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek, tarihçi yazar İlber Ortaylı’ya “YA CAHİLSİN YA DA …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir