Kürşad Örnek

Rusya ve KırIm  –Dr. Abdullah Buksur

RUSYA ve KIRIM Dr. Abdullah Buksur Ruslar Türkistan ve Kafkaslar başta olmak hakimiyeti altına aldığı toprakları kendi stratejik hedeflerine uygun olarak, insan ve mekânsal anlamda ihtiyaç duydukları kaynaklara kesintisiz olarak ulaşacak biçim de dizayn etmiştir. Rusya önceleri petrol ve değerli madenleri önceleyen bir anlayışla hareket ederken geldiğimiz noktada tarımsal alanlar …

Daha fazla oku