Genel Bilgiler

TÜRK -MOGOL ORDULARININ KİEV’İ FETHİ

Altın-Orda Devletinin kurucusu Batuhan, 06 Aralık 1240 yılında Kiev’i fethetti. Cengiz Han ölmeden önce topraklarını oğulları arasında paylaştırmıştı. Seyhun Irmağı ile Balkaş Gölü’nün batısındaki yerleri büyük oğlu Cuci Han’a vermişti. Cuci Han’ın küçük oğlu Batu Han, batıya doğru giriştiği seferlerle bu toprakları genişletti. Cuci’nin toprakları sonradan Batu Han ile ağabeyi …

Daha fazla oku