ERCİYES ÜNİVERSİTESİ RUSÇA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIYOR

Erciyes Üniversitesi Rusça bölümünde görevlendirmek üzere öğretim görevlisi alacak.

Üniversite yayınladığı ilanda “Fakültelerin Rus Dili ve Edebiyatı veya Rusça Öğretmenliği, Rusça Mütercim- Tercümanlık bölümleri lisans mezunu olmak. Rus Dili Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. “ şartıyla öğretim görevlisi alacak.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ile  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve   Esaslar   Hakkında   Yönetmeliğin   ilgili   hükümleri   çerçevesinde,   Üniversitemizin   aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim elemanı alınacaktır.

İlan Tarihi                                     : 25/12/2020
Son Başvuru Tarihi                      : 08/01/2021
Ön Değerlendirme Tarihi             : 15/01/2021
Sınav Giriş Tarihi                         : 22/01/2021
Sonuçların Açıklanacağı Tarih    : 29/01/2021

A- GENEL ŞARTLAR
1-  Öğretim  Elemanı  kadrolarına  yapılacak  atamalarda  657  sayılı  Kanunun  48  inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
a) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ ten en az 70 puan almış olmak.
b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
c)  Adaylarda, yabancı  dille  eğitim  ve  öğretim yapılan  programlardaki  öğretim  görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille  ilgili  kadrolara  yapılacak  öğretim  görevlisi  atamaları  ile  4/11/1981  tarihli  ve  2547  sayılı Yükseköğretim  Kanununun  5  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (ı)  bendi  uyarınca  zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam   edilecek   öğretim   görevlisi   atamalarında,   en   az   bir   dilde   Yükseköğretim   Kurulu tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavından  en  az  80  puan  veya  eşdeğerliği  kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
d) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 4’lük ve 5’lik   not   sisteminin   100’lük   not   sistemine   eşdeğerliğinin   belirlenmesinde   Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.
3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
4-  Öğretim  Görevlisi  kadrolarına  2547  sayılı  Kanunun  31.  maddesi  uyarınca  atama yapılacaktır.
5- Başvuruda bulunan adaylar ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. NOT: Tecrübe süresinde Lisans mezuniyetinden sonraki süre esas alınacaktır.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN : https://www.erciyes.edu.tr/Tum-Duyurular/0

 

Ayrıca Bakınız

GÖKÇEK, İLBER ORTAYLI’YA CAHİL DEDİ

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek, tarihçi yazar İlber Ortaylı’ya “YA CAHİLSİN YA DA …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir